DE OGENSCHIJNLIJKE NIETIGHEID VAN HET BESTAAN

Het stuk

In De ogenschijnlijke nietigheid van het bestaan volgen we een gezin: vader, moeder, Adam, Lili en huisvriend Drees. Adam probeert de wereld om zich heen te doorgronden maar wordt daarin tegengewerkt door het lichtelijk disfunctionele gezin waarin hij opgroeit. Zo lijken we als publiek steeds getuige te zijn van oppervlakkige gesprekken zonder uitkomst. Toch zit de geestige maar ook wrange tekst intelligent in elkaar door veel schakels en spannende perspectiefwisselingen. De licht absurde personages zijn aanstekelijk recht door zee.

Regie

In het repetitieproces wil Thomas enerzijds werken aan een strakke tekstregie, waarbij de muzikaliteit in de tekst en de komische timing zo goed mogelijk tot zijn recht komt. Anderzijds krijgt het aanbrengen van duidelijke contrasten ook de aandacht. Dit om ruimte te creëren voor ontroering in het overwegend komische stuk.

Over Thomas

Thomas Schoots (1985) studeerde af als regisseur aan de Toneelacademie Maastricht. Hij werkte als acteur, docent en regisseur. Hij richtte samen met drie acteurs het Haagse gezelschap “Firma MES” op. Hij maakt hedendaagse voorstellingen die vaak ontstaan vanuit een collectief proces. Soms werkt hij met schrijvers aan nieuw repertoire, echter delen van het materiaal ontstaan vaak in het repetitielokaal. Daarnaast maakt hij vaak documentair werk omdat de spanning tussen theatraliteit en realiteit hem inspireert, bijvoorbeeld De Gijzeling die in september in de Amerikaanse ambassade speelt.

Praktische informatie

Open avond Maandag 14 oktober – 20.00 uur – 21.30 uur

Open avond 2 Woensdag 16 oktober – 20.00 uur – 21.30 uur

Auditie Maandag 21 oktober 20.00 uur – 22.00 uur

Repetitieavond Maandagavond, een paar keer op woensdagavond en in een aantal weekenden. Je hoeft niet bij alle repetities aanwezig te zijn.

Speeldata 24, 25, 31 januari, 1, 2 (matinee), 7, 8 en 9 (matinee) februari 2020

Auteur Vincent van der Valk

Rollen

Er zijn vijf ongeveer even grote rollen te verdelen. Officieel zijn het drie mannen en één vrouw, hier kan echter van worden afgeweken. Het past bij het stuk en de transparante speelstijl die Thomas voor ogen heeft, om met de leeftijden van de rollen te spelen.

Kort en krachtig repetitieproces

De repetities vinden plaats op maandagavond, een paar keer op woensdagavond en in een aantal weekenden. We werken af en toe met deelrepetities werken. Niet alle spelers hoeven er dan te zijn. Er is dus enige flexibiliteit in de planning.