Regisseren

Hoe komt een productie tot stand?

Elke regisseur is anders. Daarmee zijn ook de producties van Vrij Theater steeds weer anders. Voor nieuwe producties nodigt de artistiek leider een regisseur of theatermaker uit voor een kennismakingsgesprek. Aan het eind van het gesprek is duidelijk wat de regisseur wil maken en waarom. De artistiek leider en de regisseur of theatermaker kiezen samen een passend stuk en maken daarna afspraken over de repetitieavond, de voorstellingsdata en het honorarium. De afspraken worden vastgelegd in een contract.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

De regisseur is de artistiek-verantwoordelijke voor een productie. De regisseur en de cast zijn samen verantwoordelijk voor het toneelbeeld en productionele zaken. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid draagt bij aan een creatief en dynamisch proces. Tijdens het hele maakproces zijn er 2 á 3 productievergaderingen met het bestuur en de regisseur. Daarin bespreken zij onder andere het proces en een concrete planning voor de publiciteit en de technische ondersteuning.

Waar moet je als regisseur rekening mee houden?

In het theater werken telkens twee regisseurs parallel aan elkaar. Om elkaar de nodige speelruimte te geven, overleggen regisseurs met elkaar wanneer de tribune voor de volgende voorstelling wordt opgebouwd. De opstelling van de tribune is flexibel en een groot deel van het repetitieproces is de ruimte tribunevrij. Er is geen lijsttoneel, maar het theater kenmerkt zich als ‘een zwarte doos’.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Sylvia Weening de artistiek leider van Vrij Theater.