REGISSEREN

Hoe komt een productie tot stand?

Elke regisseur is anders. Daarmee zijn ook de producties van Vrij Theater steeds weer anders. Voor nieuwe producties nodigt de artistiek leider een regisseur of theatermaker uit voor een kennismakingsgesprek. Aan het eind van het gesprek is duidelijk wat de regisseur wil maken en waarom. De artistiek leider en de regisseur of theatermaker kiezen samen een passend stuk en maken daarna afspraken over de repetitieavond, de voorstellingsdata en het honorarium. De afspraken worden vastgelegd in een contract.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

De regisseur is de artistiek-verantwoordelijke voor een productie. De regisseur en de cast zijn samen verantwoordelijk voor het toneelbeeld en productionele zaken. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid draagt bij aan een creatief en dynamisch proces. Tijdens het hele maakproces zijn er 2 á 3 productievergaderingen met het bestuur en de regisseur. Daarin bespreken zij onder andere het proces en een concrete planning voor de publiciteit en de technische ondersteuning.

Waar moet je als regisseur rekening mee houden?

Voorlopig worden de voorstellingen van Vrij Theater geprogrammeerd in theater de Kunsthut (www.dekunsthut.nl).
In dit theater zijn 45 zitplaatsen beschikbaar en er is (qua creativiteit) veel mogelijk met de aankleding van de ruimte.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Rob van Seters de artistiek leider van Vrij Theater.